Arabiska för skada

Darar
ﺿَﺮَﺭ
skada – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skada uttalas Darar och skrivs ﺿَﺮَﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns skada i:

'aDraar
ﺃَﺿﺮَﺍﺭ
skada – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skada består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skada

Alla bokstäver i skada

ﺿَﺮَﺭ
ﺿـ
ـﺮ
 
ﺿـ
ـﺮ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺮ
ـﺮ
 
Dad
D
ra
r
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för skada består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺿَﺮَﺭ och uttalas Darar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver