Arabiska för blind

Dariir
ﺿَﺮِﻳﺮ
blind – maskulinum singular

Det arabiska ordet för blind uttalas Dariir och skrivs ﺿَﺮِﻳﺮ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blind består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blind

Alla bokstäver i blind

ﺿَﺮِﻳﺮ
ﺿـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﺿـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
Dad
D
ra
r
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för blind består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺿَﺮِﻳﺮ och uttalas Dariir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver