Arabiska för kristen

masiiHiyy
ﻣَﺴِﻴﺤِﻲّ
kristen – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kristen uttalas masiiHiyy och skrivs ﻣَﺴِﻴﺤِﻲّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kristen består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, sin som skrivs och uttalas s och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kristen

Alla bokstäver i kristen

ﻣَﺴِﻴﺤِﻲّ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﻴـ
ـﺤـ
ـﻲ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﻴـ
ـﺤـ
ـﻲ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
mim
m
sin
s
ya
y
Ha
H
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för kristen består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻣَﺴِﻴﺤِﻲّ och uttalas masiiHiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kristen

fa3iil blir masiiHiyy

Vi har sett att det arabiska ordet för kristen skrivs ﻣَﺴِﻴﺤِﻲّ och uttalas masiiHiyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är m, s och H, blir ordet masiiHiyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kristen