Arabiska för provocera, söka gräl, torka sig

tamassaHa
ﺗَﻤَﺴَّﺢَ
provocera, söka gräl, torka sig – dåtid han
yatamassaHu
ﻳَﺘَﻤَﺴَّﺢُ
provocera, söka gräl, torka sig – nutid han

Det arabiska verbet för att provocera, söka gräl, torka sig skrivs ﺗَﻤَﺴَّﺢَ och uttalas tamassaHa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻤَﺴَّﺢُ och uttalas yatamassaHu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet provocera, söka gräl, torka sig består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, sin som skrivs och uttalas s och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med provocera, söka gräl, torka sig

Alla bokstäver i provocera, söka gräl, torka sig

ﺗَﻤَﺴَّﺢَ
ﺗـ
ـﻤـ
ـﺴـ
ـﺢ
 
ﺗـ
ـﻤـ
ـﺴـ
ـﺢ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
ta
t
mim
m
sin
s
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för provocera, söka gräl, torka sig består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻤَﺴَّﺢَ och uttalas tamassaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för provocera, söka gräl, torka sig

tafa33ala blir tamassaHa

Vi har sett att det arabiska ordet för provocera, söka gräl, torka sig skrivs ﺗَﻤَﺴَّﺢَ och uttalas tamassaHa. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är m, s och H, blir ordet tamassaHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som provocera, söka gräl, torka sig

Böjningsformer av provocera, söka gräl, torka sig

dåtid
nutid
han
tamassaHa
ﺗَﻤَﺴَّﺢَ
han - dåtid
yatamassaHu
ﻳَﺘَﻤَﺴَّﺢُ
han - nutid
hon
tamassaHat
ﺗَﻤَﺴَّﺤَﺖ
hon - dåtid
tatamassaHu
ﺗَﺘَﻤَﺴَّﺢُ
hon - nutid
jag
tamassaHtu
ﺗَﻤَﺴَّﺤﺖُ
jag - dåtid
'atamassaHu
ﺃَﺗَﻤَﺴَّﺢُ
jag - nutid