Arabiska för gnugga, torka

masaHa
ﻣَﺴَﺢَ
gnugga, torka – dåtid han
yamsaHu
ﻳَﻤﺴَﺢُ
gnugga, torka – nutid han

Det arabiska verbet för att gnugga, torka skrivs ﻣَﺴَﺢَ och uttalas masaHa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻤﺴَﺢُ och uttalas yamsaHu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gnugga, torka består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, sin som skrivs och uttalas s och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gnugga, torka

Alla bokstäver i gnugga, torka

ﻣَﺴَﺢَ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺢ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
mim
m
sin
s
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för gnugga, torka består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻣَﺴَﺢَ och uttalas masaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gnugga, torka

fa3ala blir masaHa

Vi har sett att det arabiska ordet för gnugga, torka skrivs ﻣَﺴَﺢَ och uttalas masaHa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är m, s och H, blir ordet masaHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gnugga, torka

Böjningsformer av gnugga, torka

dåtid
nutid
han
masaHa
ﻣَﺴَﺢَ
han - dåtid
yamsaHu
ﻳَﻤﺴَﺢُ
han - nutid
hon
masaHat
ﻣَﺴَﺤَﺖ
hon - dåtid
tamsaHu
ﺗَﻤﺴَﺢُ
hon - nutid
jag
masaHtu
ﻣَﺴَﺤﺖُ
jag - dåtid
'amsaHu
ﺃَﻣﺴَﺢُ
jag - nutid