Arabiska för övertala

maasaHa
ﻣَﺎﺳَﺢَ
övertala – dåtid han
yumaasiHu
ﻳُﻤَﺎﺳِﺢُ
övertala – nutid han

Det arabiska verbet för att övertala skrivs ﻣَﺎﺳَﺢَ och uttalas maasaHa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻤَﺎﺳِﺢُ och uttalas yumaasiHu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet övertala består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, sin som skrivs och uttalas s och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med övertala

Alla bokstäver i övertala

ﻣَﺎﺳَﺢَ
ﻣـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺢ
 
ﻣـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
mim
m
alef
sin
s
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för övertala består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻣَﺎﺳَﺢَ och uttalas maasaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för övertala

faa3ala blir maasaHa

Vi har sett att det arabiska ordet för övertala skrivs ﻣَﺎﺳَﺢَ och uttalas maasaHa. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är m, s och H, blir ordet maasaHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som övertala

Böjningsformer av övertala

dåtid
nutid
han
maasaHa
ﻣَﺎﺳَﺢَ
han - dåtid
yumaasiHu
ﻳُﻤَﺎﺳِﺢُ
han - nutid
hon
maasaHat
ﻣَﺎﺳَﺤَﺖ
hon - dåtid
tumaasiHu
ﺗُﻤَﺎﺳِﺢُ
hon - nutid
jag
maasaHtu
ﻣَﺎﺳَﺤﺖُ
jag - dåtid
'umaasiHu
ﺃُﻣَﺎﺳِﺢُ
jag - nutid