Arabiska för kontext

siwaaq
ﺳِﻮَﺍﻕ
kontext – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kontext uttalas siwaaq och skrivs ﺳِﻮَﺍﻕ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kontext består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, waw som skrivs och uttalas w och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kontext

Alla bokstäver i kontext

ﺳِﻮَﺍﻕ
ﺳـ
ـﻮ
 
ﺳـ
ـﻮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﻮ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
sin
s
waw
w
alef
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för kontext består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳِﻮَﺍﻕ och uttalas siwaaq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kontext

fi3aal blir siwaaq

Vi har sett att det arabiska ordet för kontext skrivs ﺳِﻮَﺍﻕ och uttalas siwaaq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är s, w och q, blir ordet siwaaq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kontext