Arabiska för trend, utveckling

masaaq
ﻣَﺴَﺎﻕ
trend, utveckling – maskulinum singular

Det arabiska ordet för trend, utveckling uttalas masaaq och skrivs ﻣَﺴَﺎﻕ.

Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet trend, utveckling består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, waw som skrivs och uttalas w och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med trend, utveckling

Alla bokstäver i trend, utveckling

ﻣَﺴَﺎﻕ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
sin
s
alef
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för trend, utveckling består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ordet skrivs därför ﻣَﺴَﺎﻕ och uttalas masaaq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver