Arabiska för marknadsföring

taswiiq
ﺗَﺴﻮِﻳﻖ
marknadsföring – maskulinum singular

Det arabiska ordet för marknadsföring uttalas taswiiq och skrivs ﺗَﺴﻮِﻳﻖ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet marknadsföring består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, waw som skrivs och uttalas w och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med marknadsföring

Alla bokstäver i marknadsföring

ﺗَﺴﻮِﻳﻖ
ﺗـ
ـﺴـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻖ
 
ﺗـ
ـﺴـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻖ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ta
t
sin
s
waw
w
ya
y
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för marknadsföring består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺴﻮِﻳﻖ och uttalas taswiiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för marknadsföring

taf3iil blir taswiiq

Vi har sett att det arabiska ordet för marknadsföring skrivs ﺗَﺴﻮِﻳﻖ och uttalas taswiiq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är s, w och q, blir ordet taswiiq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som marknadsföring