Arabiska för affekt, tillgivenhet

3aaTifa
ﻋَﺎﻃِﻔَﺔ
affekt, tillgivenhet – femininum singular

Det arabiska ordet för affekt, tillgivenhet uttalas 3aaTifa och skrivs ﻋَﺎﻃِﻔَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns affekt, tillgivenhet i:

3iwaaTif
ﻋِﻮَﺍﻃِﻒ
affekt, tillgivenhet – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: övriga

Så används ordet affekt, tillgivenhet

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet affekt, tillgivenhet består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Ta som skrivs och uttalas T och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med affekt, tillgivenhet

Alla bokstäver i affekt, tillgivenhet

ﻋَﺎﻃِﻔَﺔ
ﻋـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
ayn
3
alef
Ta
T
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för affekt, tillgivenhet består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋَﺎﻃِﻔَﺔ och uttalas 3aaTifa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för affekt, tillgivenhet

faa3ila blir 3aaTifa

Vi har sett att det arabiska ordet för affekt, tillgivenhet skrivs ﻋَﺎﻃِﻔَﺔ och uttalas 3aaTifa. Ordet följer mönstret övriga. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ila och ordets rotbokstäver är 3, T och f, blir ordet 3aaTifa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som affekt, tillgivenhet