Arabiska för svänga, sympatisera

in3aTafa
ﺍِﻧﻌَﻄَﻒَ
svänga, sympatisera – dåtid han
yan3aTifu
ﻳَﻨﻌَﻄِﻒُ
svänga, sympatisera – nutid han

Det arabiska verbet för att svänga, sympatisera skrivs ﺍِﻧﻌَﻄَﻒَ och uttalas in3aTafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﻌَﻄِﻒُ och uttalas yan3aTifu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet svänga, sympatisera

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet svänga, sympatisera består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Ta som skrivs och uttalas T och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med svänga, sympatisera

Alla bokstäver i svänga, sympatisera

ﺍِﻧﻌَﻄَﻒَ
ﻧـ
ـﻌـ
ـﻄـ
ـﻒ
 
ﻧـ
ـﻌـ
ـﻄـ
ـﻒ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
alef
nun
n
ayn
3
Ta
T
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för svänga, sympatisera består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﻌَﻄَﻒَ och uttalas in3aTafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för svänga, sympatisera

infa3ala blir in3aTafa

Vi har sett att det arabiska ordet för svänga, sympatisera skrivs ﺍِﻧﻌَﻄَﻒَ och uttalas in3aTafa. Ordet följer mönstret verb form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen infa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är infa3ala och ordets rotbokstäver är 3, T och f, blir ordet in3aTafa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som svänga, sympatisera

Böjningsformer av svänga, sympatisera

dåtid
nutid
han
in3aTafa
ﺍِﻧﻌَﻄَﻒَ
han - dåtid
yan3aTifu
ﻳَﻨﻌَﻄِﻒُ
han - nutid
hon
in3aTafat
ﺍِﻧﻌَﻄَﻔَﺖ
hon - dåtid
tan3aTifu
ﺗَﻨﻌَﻄِﻒُ
hon - nutid
jag
in3aTaftu
ﺍِﻧﻌَﻄَﻔﺖُ
jag - dåtid
'an3aTifu
ﺃَﻧﻌَﻄِﻒُ
jag - nutid