Arabiska för sympati

3aTf
ﻋَﻄﻒ
sympati – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sympati uttalas 3aTf och skrivs ﻋَﻄﻒ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sympati består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Ta som skrivs och uttalas T och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sympati

Alla bokstäver i sympati

ﻋَﻄﻒ
ﻋـ
ـﻄـ
ـﻒ
 
ﻋـ
ـﻄـ
ـﻒ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ayn
3
Ta
T
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för sympati består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻄﻒ och uttalas 3aTf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sympati

fa3l blir 3aTf

Vi har sett att det arabiska ordet för sympati skrivs ﻋَﻄﻒ och uttalas 3aTf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är 3, T och f, blir ordet 3aTf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sympati