Arabiska för vara sympatisk

3aTafa
ﻋَﻄَﻒَ
vara sympatisk – dåtid han
ya3Tifu
ﻳَﻌﻄِﻒُ
vara sympatisk – nutid han

Det arabiska verbet för att vara sympatisk skrivs ﻋَﻄَﻒَ och uttalas 3aTafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﻄِﻒُ och uttalas ya3Tifu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet vara sympatisk

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara sympatisk består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Ta som skrivs och uttalas T och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara sympatisk

Alla bokstäver i vara sympatisk

ﻋَﻄَﻒَ
ﻋـ
ـﻄـ
ـﻒ
 
ﻋـ
ـﻄـ
ـﻒ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ayn
3
Ta
T
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för vara sympatisk består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻄَﻒَ och uttalas 3aTafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vara sympatisk

fa3ala blir 3aTafa

Vi har sett att det arabiska ordet för vara sympatisk skrivs ﻋَﻄَﻒَ och uttalas 3aTafa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är 3, T och f, blir ordet 3aTafa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vara sympatisk

Böjningsformer av vara sympatisk

dåtid
nutid
han
3aTafa
ﻋَﻄَﻒَ
han - dåtid
ya3Tifu
ﻳَﻌﻄِﻒُ
han - nutid
hon
3aTafat
ﻋَﻄَﻔَﺖ
hon - dåtid
ta3Tifu
ﺗَﻌﻄِﻒُ
hon - nutid
jag
3aTaftu
ﻋَﻄَﻔﺖُ
jag - dåtid
'a3Tifu
ﺃَﻋﻄِﻒُ
jag - nutid