Arabiska för göra sympatisk

3aTTafa
ﻋَﻄَّﻒَ
göra sympatisk – dåtid han
yu3aTTifu
ﻳُﻌَﻄِّﻒُ
göra sympatisk – nutid han

Det arabiska verbet för att göra sympatisk skrivs ﻋَﻄَّﻒَ och uttalas 3aTTafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﻄِّﻒُ och uttalas yu3aTTifu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet göra sympatisk består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Ta som skrivs och uttalas T och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med göra sympatisk

Alla bokstäver i göra sympatisk

ﻋَﻄَّﻒَ
ﻋـ
ـﻄـ
ـﻒ
 
ﻋـ
ـﻄـ
ـﻒ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ayn
3
Ta
T
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för göra sympatisk består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻄَّﻒَ och uttalas 3aTTafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för göra sympatisk

fa33ala blir 3aTTafa

Vi har sett att det arabiska ordet för göra sympatisk skrivs ﻋَﻄَّﻒَ och uttalas 3aTTafa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är 3, T och f, blir ordet 3aTTafa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som göra sympatisk

Böjningsformer av göra sympatisk

dåtid
nutid
han
3aTTafa
ﻋَﻄَّﻒَ
han - dåtid
yu3aTTifu
ﻳُﻌَﻄِّﻒُ
han - nutid
hon
3aTTafat
ﻋَﻄَّﻔَﺖ
hon - dåtid
tu3aTTifu
ﺗُﻌَﻄِّﻒُ
hon - nutid
jag
3aTTaftu
ﻋَﻄَّﻔﺖُ
jag - dåtid
'u3aTTifu
ﺃُﻋَﻄِّﻒُ
jag - nutid