Arabiska för underkastelse

'ikhDaa3
ﺇِﺧﻀَﺎﻉ
underkastelse – maskulinum singular

Det arabiska ordet för underkastelse uttalas 'ikhDaa3 och skrivs ﺇِﺧﻀَﺎﻉ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet underkastelse består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, Dad som skrivs och uttalas D och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med underkastelse

Alla bokstäver i underkastelse

ﺇِﺧﻀَﺎﻉ
ﺧـ
ـﻀـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﻀـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alif hamza
'
kha
kh
Dad
D
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för underkastelse består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺇِﺧﻀَﺎﻉ och uttalas 'ikhDaa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver