Arabiska för generös

kariim
ﻛَﺮِﻳﻢ
generös – maskulinum singular

Det arabiska ordet för generös uttalas kariim och skrivs ﻛَﺮِﻳﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns generös i:

kuramaa'
ﻛُﺮَﻣَﺎﺀ
generös – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet generös

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet generös består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, ra som skrivs och uttalas r och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med generös

Alla bokstäver i generös

ﻛَﺮِﻳﻢ
ﻛـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻢ
 
ﻛـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻢ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
kaf
k
ra
r
ya
y
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för generös består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛَﺮِﻳﻢ och uttalas kariim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för generös

fa3iil blir kariim

Vi har sett att det arabiska ordet för generös skrivs ﻛَﺮِﻳﻢ och uttalas kariim. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är k, r och m, blir ordet kariim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som generös