Arabiska för generositet

karam
ﻛَﺮَﻡ
generositet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för generositet uttalas karam och skrivs ﻛَﺮَﻡ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet generositet består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, ra som skrivs och uttalas r och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med generositet

Alla bokstäver i generositet

ﻛَﺮَﻡ
ﻛـ
ـﺮ
 
ﻛـ
ـﺮ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
kaf
k
ra
r
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för generositet består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛَﺮَﻡ och uttalas karam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för generositet

fa3al blir karam

Vi har sett att det arabiska ordet för generositet skrivs ﻛَﺮَﻡ och uttalas karam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är k, r och m, blir ordet karam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som generositet