Arabiska för vinodlare

karraam
ﻛَﺮَّﺍﻡ
vinodlare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vinodlare uttalas karraam och skrivs ﻛَﺮَّﺍﻡ.

Kategori: yrken
Ordklass: substantiv. Mönster: yrken

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vinodlare består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, ra som skrivs och uttalas r och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vinodlare

Alla bokstäver i vinodlare

ﻛَﺮَّﺍﻡ
ﻛـ
ـﺮ
 
ﻛـ
ـﺮ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
kaf
k
ra
r
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för vinodlare består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛَﺮَّﺍﻡ och uttalas karraam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vinodlare

fa33aal blir karraam

Vi har sett att det arabiska ordet för vinodlare skrivs ﻛَﺮَّﺍﻡ och uttalas karraam. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är k, r och m, blir ordet karraam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vinodlare