Arabiska för sabotage, terrorism

'irhaab
ﺇِﺭﻫَﺎﺏ
sabotage, terrorism – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sabotage, terrorism uttalas 'irhaab och skrivs ﺇِﺭﻫَﺎﺏ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet sabotage, terrorism

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sabotage, terrorism består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, ha som skrivs och uttalas h och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sabotage, terrorism

Alla bokstäver i sabotage, terrorism

ﺇِﺭﻫَﺎﺏ
ﻫـ
ـﺎ
 
ﻫـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ـﺮ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
alif hamza
'
ra
r
ha
h
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för sabotage, terrorism består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺇِﺭﻫَﺎﺏ och uttalas 'irhaab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sabotage, terrorism

'if3aal blir 'irhaab

Vi har sett att det arabiska ordet för sabotage, terrorism skrivs ﺇِﺭﻫَﺎﺏ och uttalas 'irhaab. Ordet följer mönstret verbalnomen form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'if3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'if3aal och ordets rotbokstäver är r, h och b, blir ordet 'irhaab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sabotage, terrorism