Arabiska för uppmärksamhet

'iSghaa'
ﺇِﺻﻐَﺎﺀ
uppmärksamhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för uppmärksamhet uttalas 'iSghaa' och skrivs ﺇِﺻﻐَﺎﺀ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uppmärksamhet består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs ﺹ och uttalas S, ghayn som skrivs ﻍ och uttalas gh och waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uppmärksamhet

Alla bokstäver i uppmärksamhet

ﺇِﺻﻐَﺎﺀ
ﺻـ
ـﻐـ
ـﺎ
 
ﺻـ
ـﻐـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺎ
 
alif hamza
'
Sad
S
ghayn
gh
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för uppmärksamhet består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﺇِﺻﻐَﺎﺀ och uttalas 'iSghaa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver