Arabiska för mönster

naqsha
ﻧَﻘﺸَﺔ
mönster – femininum singular

Det arabiska ordet för mönster uttalas naqsha och skrivs ﻧَﻘﺸَﺔ.

Förutom grundformen finns mönster i:

naqshaat
ﻧَﻘﺸَﺎﺕ
mönster – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mönster består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, qaf som skrivs och uttalas q och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mönster

Alla bokstäver i mönster

ﻧَﻘﺸَﺔ
ﻧـ
ـﻘـ
ـﺸـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﻘـ
ـﺸـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺔ
 
nun
n
qaf
q
shin
sh
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för mönster består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻧَﻘﺸَﺔ och uttalas naqsha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mönster

fa3la blir naqsha

Vi har sett att det arabiska ordet för mönster skrivs ﻧَﻘﺸَﺔ och uttalas naqsha. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är n, q och sh, blir ordet naqsha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mönster