Arabiska för debatt, diskussion

munaaqasha
ﻣُﻨَﺎﻗَﺸَﺔ
debatt, diskussion – femininum singular

Det arabiska ordet för debatt, diskussion uttalas munaaqasha och skrivs ﻣُﻨَﺎﻗَﺸَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet debatt, diskussion består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, qaf som skrivs och uttalas q och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med debatt, diskussion

Alla bokstäver i debatt, diskussion

ﻣُﻨَﺎﻗَﺸَﺔ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺸـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺸـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺔ
 
mim
m
nun
n
alef
qaf
q
shin
sh
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för debatt, diskussion består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﻨَﺎﻗَﺸَﺔ och uttalas munaaqasha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver