Arabiska för gravering, målning, skulptur

naqsh
ﻧَﻘﺶ
gravering, målning, skulptur – maskulinum singular

Det arabiska ordet för gravering, målning, skulptur uttalas naqsh och skrivs ﻧَﻘﺶ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns gravering, målning, skulptur i:

nuquush
ﻧُﻘُﻮﺵ
gravering, målning, skulptur – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gravering, målning, skulptur består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, qaf som skrivs och uttalas q och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gravering, målning, skulptur

Alla bokstäver i gravering, målning, skulptur

ﻧَﻘﺶ
ﻧـ
ـﻘـ
ـﺶ
 
ﻧـ
ـﻘـ
ـﺶ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
nun
n
qaf
q
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för gravering, målning, skulptur består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺶ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﻘﺶ och uttalas naqsh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gravering, målning, skulptur

fa3l blir naqsh

Vi har sett att det arabiska ordet för gravering, målning, skulptur skrivs ﻧَﻘﺶ och uttalas naqsh. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är n, q och sh, blir ordet naqsh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gravering, målning, skulptur