Arabiska för debattera, diskutera

naaqasha
ﻧَﺎﻗَﺶَ
debattera, diskutera – dåtid han
yunaaqishu
ﻳُﻨَﺎﻗِﺶُ
debattera, diskutera – nutid han

Det arabiska verbet för att debattera, diskutera skrivs ﻧَﺎﻗَﺶَ och uttalas naaqasha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻨَﺎﻗِﺶُ och uttalas yunaaqishu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet debattera, diskutera

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet debattera, diskutera består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, qaf som skrivs och uttalas q och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med debattera, diskutera

Alla bokstäver i debattera, diskutera

ﻧَﺎﻗَﺶَ
ﻧـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺶ
 
ﻧـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺶ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
nun
n
alef
qaf
q
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för debattera, diskutera består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺶ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﺎﻗَﺶَ och uttalas naaqasha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för debattera, diskutera

faa3ala blir naaqasha

Vi har sett att det arabiska ordet för debattera, diskutera skrivs ﻧَﺎﻗَﺶَ och uttalas naaqasha. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är n, q och sh, blir ordet naaqasha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som debattera, diskutera

Böjningsformer av debattera, diskutera

dåtid
nutid
han
naaqasha
ﻧَﺎﻗَﺶَ
han - dåtid
yunaaqishu
ﻳُﻨَﺎﻗِﺶُ
han - nutid
hon
naaqashat
ﻧَﺎﻗَﺸَﺖ
hon - dåtid
tunaaqishu
ﺗُﻨَﺎﻗِﺶُ
hon - nutid
jag
naaqashtu
ﻧَﺎﻗَﺸﺖُ
jag - dåtid
'unaaqishu
ﺃُﻧَﺎﻗِﺶُ
jag - nutid