Arabiska för mina

lughm
ﻟُﻐﻢ
mina – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mina uttalas lughm och skrivs ﻟُﻐﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns mina i:

'alghaam
ﺃَﻟﻐَﺎﻡ
mina – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mina består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs ﻝ och uttalas l, ghayn som skrivs ﻍ och uttalas gh och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mina

Alla bokstäver i mina

ﻟُﻐﻢ
ﻟـ
ـﻐـ
ـﻢ
 
ﻟـ
ـﻐـ
ـﻢ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
lam
l
ghayn
gh
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för mina består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻟُﻐﻢ och uttalas lughm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver