Arabiska för usch

'uff
ﺃُﻑّ
usch – maskulinum singular

Det arabiska ordet för usch uttalas 'uff och skrivs ﺃُﻑّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: interjektion. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet usch består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ', fa som skrivs ﻑ och uttalas f och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med usch

Alla bokstäver i usch

ﺃُﻑّ
 
 
ـﺄ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
alif hamza
'
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för usch består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃُﻑّ och uttalas 'uff.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver