Arabiska för tredje

thaalith
ﺛَﺎﻟِﺚ
tredje – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tredje uttalas thaalith och skrivs ﺛَﺎﻟِﺚ.

Om ljudfilerna
Ordklass: räkneord. Mönster: aktivt particip

Så används ordet tredje

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tredje består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs och uttalas th, lam som skrivs och uttalas l och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tredje

Alla bokstäver i tredje

ﺛَﺎﻟِﺚ
ﺛـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺚ
 
ﺛـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺚ
 
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
 
tha
th
alef
lam
l
tha
th
 
 
Det arabiska ordet för tredje består av: Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺚ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺛَﺎﻟِﺚ och uttalas thaalith.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver