Arabiska för tredjedel

thulth
ﺛُﻠﺚ
tredjedel – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tredjedel uttalas thulth och skrivs ﺛُﻠﺚ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tredjedel består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs och uttalas th, lam som skrivs och uttalas l och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tredjedel

Alla bokstäver i tredjedel

ﺛُﻠﺚ
ﺛـ
ـﻠـ
ـﺚ
 
ﺛـ
ـﻠـ
ـﺚ
 
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
 
tha
th
lam
l
tha
th
 
 
Det arabiska ordet för tredjedel består av: Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺚ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺛُﻠﺚ och uttalas thulth.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver