Arabiska för triangel

muthallath
ﻣُﺜَﻠَّﺚ
triangel – maskulinum singular

Det arabiska ordet för triangel uttalas muthallath och skrivs ﻣُﺜَﻠَّﺚ.

Om ljudfilerna
Kategori: geometri
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet triangel består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs och uttalas th, lam som skrivs och uttalas l och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med triangel

Alla bokstäver i triangel

ﻣُﺜَﻠَّﺚ
ﻣـ
ـﺜـ
ـﻠـ
ـﺚ
 
ﻣـ
ـﺜـ
ـﻠـ
ـﺚ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
 
mim
m
tha
th
lam
l
tha
th
 
 
Det arabiska ordet för triangel består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺜـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺚ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺜَﻠَّﺚ och uttalas muthallath.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver