Arabiska för lastad

muHammal
ﻣُﺤَﻤَّﻞ
lastad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lastad uttalas muHammal och skrivs ﻣُﺤَﻤَّﻞ.

Förutom grundformen finns lastad i:

muHammala
ﻣُﺤَﻤَّﻠَﺔ
lastad – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet lastad

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lastad består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lastad

Alla bokstäver i lastad

ﻣُﺤَﻤَّﻞ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻤـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻤـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
Ha
H
mim
m
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för lastad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺤَﻤَّﻞ och uttalas muHammal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lastad

mufa33al blir muHammal

Vi har sett att det arabiska ordet för lastad skrivs ﻣُﺤَﻤَّﻞ och uttalas muHammal. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är H, m och l, blir ordet muHammal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lastad