Arabiska för sannolikhet

iHtimaal
ﺍِﺣﺘِﻤَﺎﻝ
sannolikhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sannolikhet uttalas iHtimaal och skrivs ﺍِﺣﺘِﻤَﺎﻝ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sannolikhet består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sannolikhet

Alla bokstäver i sannolikhet

ﺍِﺣﺘِﻤَﺎﻝ
ﺣـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alef
Ha
H
ta
t
mim
m
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för sannolikhet består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺣﺘِﻤَﺎﻝ och uttalas iHtimaal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sannolikhet

ifti3aal blir iHtimaal

Vi har sett att det arabiska ordet för sannolikhet skrivs ﺍِﺣﺘِﻤَﺎﻝ och uttalas iHtimaal. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är H, m och l, blir ordet iHtimaal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sannolikhet