Arabiska för bärbar

maHmuul
ﻣَﺤﻤُﻮﻝ
bärbar – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bärbar uttalas maHmuul och skrivs ﻣَﺤﻤُﻮﻝ.

Kategori: teknik
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet bärbar

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bärbar består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bärbar

Alla bokstäver i bärbar

ﻣَﺤﻤُﻮﻝ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻤـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻤـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
Ha
H
mim
m
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för bärbar består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺤﻤُﻮﻝ och uttalas maHmuul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bärbar

maf3uul blir maHmuul

Vi har sett att det arabiska ordet för bärbar skrivs ﻣَﺤﻤُﻮﻝ och uttalas maHmuul. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är H, m och l, blir ordet maHmuul.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bärbar