Arabiska för fångläger

mu3taqal
ﻣُﻌﺘَﻘَﻞ
fångläger – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fångläger uttalas mu3taqal och skrivs ﻣُﻌﺘَﻘَﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns fångläger i:

mu3taqalaat
ﻣُﻌﺘَﻘَﻠَﺎﺕ
fångläger – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fångläger består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, qaf som skrivs och uttalas q och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fångläger

Alla bokstäver i fångläger

ﻣُﻌﺘَﻘَﻞ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
ayn
3
ta
t
qaf
q
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för fångläger består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻌﺘَﻘَﻞ och uttalas mu3taqal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fångläger

mufta3al blir mu3taqal

Vi har sett att det arabiska ordet för fångläger skrivs ﻣُﻌﺘَﻘَﻞ och uttalas mu3taqal. Ordet följer mönstret passivt particip form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufta3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufta3al och ordets rotbokstäver är 3, q och l, blir ordet mu3taqal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fångläger