Arabiska för frukost

fuTuur
ﻓُﻄُﻮﺭ
frukost – maskulinum singular

Det arabiska ordet för frukost uttalas fuTuur och skrivs ﻓُﻄُﻮﺭ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet frukost

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet frukost består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, Ta som skrivs och uttalas T och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med frukost

Alla bokstäver i frukost

ﻓُﻄُﻮﺭ
ﻓـ
ـﻄـ
ـﻮ
 
ﻓـ
ـﻄـ
ـﻮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﻮ
ـﺮ
 
fa
f
Ta
T
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för frukost består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓُﻄُﻮﺭ och uttalas fuTuur.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för frukost

fu3uul blir fuTuur

Vi har sett att det arabiska ordet för frukost skrivs ﻓُﻄُﻮﺭ och uttalas fuTuur. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3uul och ordets rotbokstäver är f, T och r, blir ordet fuTuur.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som frukost