Arabiska för brytande av fasta

'ifTaar
ﺇِﻓﻄَﺎﺭ
brytande av fasta – maskulinum singular

Det arabiska ordet för brytande av fasta uttalas 'ifTaar och skrivs ﺇِﻓﻄَﺎﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet brytande av fasta består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, Ta som skrivs och uttalas T och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med brytande av fasta

Alla bokstäver i brytande av fasta

ﺇِﻓﻄَﺎﺭ
ﻓـ
ـﻄـ
ـﺎ
 
ﻓـ
ـﻄـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
ـﺮ
 
alif hamza
'
fa
f
Ta
T
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för brytande av fasta består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺇِﻓﻄَﺎﺭ och uttalas 'ifTaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för brytande av fasta

'if3aal blir 'ifTaar

Vi har sett att det arabiska ordet för brytande av fasta skrivs ﺇِﻓﻄَﺎﺭ och uttalas 'ifTaar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'if3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'if3aal och ordets rotbokstäver är f, T och r, blir ordet 'ifTaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som brytande av fasta