Arabiska för svamp

fuTr
ﻓُﻄﺮ
svamp – maskulinum singular

Det arabiska ordet för svamp uttalas fuTr och skrivs ﻓُﻄﺮ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet svamp består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, Ta som skrivs och uttalas T och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med svamp

Alla bokstäver i svamp

ﻓُﻄﺮ
ﻓـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
 
fa
f
Ta
T
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för svamp består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓُﻄﺮ och uttalas fuTr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för svamp

fu3l blir fuTr

Vi har sett att det arabiska ordet för svamp skrivs ﻓُﻄﺮ och uttalas fuTr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är f, T och r, blir ordet fuTr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som svamp