Arabiska för fiktiv

khuraafiyy
ﺧُﺮَﺍﻓِﻲّ
fiktiv – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fiktiv uttalas khuraafiyy och skrivs ﺧُﺮَﺍﻓِﻲّ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fiktiv består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ra som skrivs och uttalas r och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fiktiv

Alla bokstäver i fiktiv

ﺧُﺮَﺍﻓِﻲّ
ﺧـ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻲ
 
ﺧـ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻲ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
kha
kh
ra
r
alef
fa
f
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för fiktiv består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺧُﺮَﺍﻓِﻲّ och uttalas khuraafiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver