Arabiska för höstig

khariifiyy
ﺧَﺮِﻳﻔِﻲّ
höstig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för höstig uttalas khariifiyy och skrivs ﺧَﺮِﻳﻔِﻲّ.

Förutom grundformen finns höstig i:

khariifiyya
ﺧَﺮِﻳﻔِﻴَّﺔ
höstig – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet höstig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet höstig består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ra som skrivs och uttalas r och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med höstig

Alla bokstäver i höstig

ﺧَﺮِﻳﻔِﻲّ
ﺧـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻔـ
ـﻲ
 
ﺧـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻔـ
ـﻲ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
kha
kh
ra
r
ya
y
fa
f
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för höstig består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺧَﺮِﻳﻔِﻲّ och uttalas khariifiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver