Arabiska för gräs

3ushb
ﻋُﺸﺐ
gräs – maskulinum singular

Det arabiska ordet för gräs uttalas 3ushb och skrivs ﻋُﺸﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns gräs i:

'a3shaab
ﺃَﻋﺸَﺎﺏ
gräs – maskulinum plural
Kategori: botanik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet gräs

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gräs består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, shin som skrivs och uttalas sh och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gräs

Alla bokstäver i gräs

ﻋُﺸﺐ
ﻋـ
ـﺸـ
ـﺐ
 
ﻋـ
ـﺸـ
ـﺐ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ayn
3
shin
sh
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för gräs består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋُﺸﺐ och uttalas 3ushb.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver