Arabiska för senilitet

kharaf
ﺧَﺮَﻑ
senilitet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för senilitet uttalas kharaf och skrivs ﺧَﺮَﻑ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet senilitet består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ra som skrivs och uttalas r och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med senilitet

Alla bokstäver i senilitet

ﺧَﺮَﻑ
ﺧـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
kha
kh
ra
r
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för senilitet består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﺮَﻑ och uttalas kharaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver