Arabiska för torr

jaaff
ﺟَﺎﻑّ
torr – maskulinum singular

Det arabiska ordet för torr uttalas jaaff och skrivs ﺟَﺎﻑّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns torr i:

jaaffa
ﺟَﺎﻓَّﺔ
torr – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet torr

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet torr består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, fa som skrivs ﻑ och uttalas f och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med torr

Alla bokstäver i torr

ﺟَﺎﻑّ
ﺟـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
jim
j
alef
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för torr består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﺎﻑّ och uttalas jaaff.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver