Arabiska för bli svart

iswadda
ﺍِﺳﻮَﺩَّ
bli svart – dåtid han
yaswaddu
ﻳَﺴﻮَﺩُّ
bli svart – nutid han

Det arabiska verbet för att bli svart skrivs ﺍِﺳﻮَﺩَّ och uttalas iswadda i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﻮَﺩُّ och uttalas yaswaddu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bli svart består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, waw som skrivs och uttalas w och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bli svart

Alla bokstäver i bli svart

ﺍِﺳﻮَﺩَّ
ﺳـ
ـﻮ
 
ﺳـ
ـﻮ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﻮ
ـﺪ
 
alef
sin
s
waw
w
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för bli svart består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﻮَﺩَّ och uttalas iswadda.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bli svart

if3alla blir iswadda

Vi har sett att det arabiska ordet för bli svart skrivs ﺍِﺳﻮَﺩَّ och uttalas iswadda. Ordet följer mönstret verb form 9. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen if3alla där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är if3alla och ordets rotbokstäver är s, w och d, blir ordet iswadda.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bli svart

Böjningsformer av bli svart

dåtid
nutid
han
iswadda
ﺍِﺳﻮَﺩَّ
han - dåtid
yaswaddu
ﻳَﺴﻮَﺩُّ
han - nutid
hon
iswaddat
ﺍِﺳﻮَﺩَّﺕ
hon - dåtid
taswaddu
ﺗَﺴﻮَﺩُّ
hon - nutid
jag
iswaddtu
ﺍِﺳﻮَﺩّﺕُ
jag - dåtid
'aswaddu
ﺃَﺳﻮَﺩُّ
jag - nutid