Arabiska för bli grön

ikhDarra
ﺍِﺧﻀَﺮَّ
bli grön – dåtid han
yakhDarru
ﻳَﺨﻀَﺮُّ
bli grön – nutid han

Det arabiska verbet för att bli grön skrivs ﺍِﺧﻀَﺮَّ och uttalas ikhDarra i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺨﻀَﺮُّ och uttalas yakhDarru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Kategori: färger
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bli grön består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, Dad som skrivs ﺽ och uttalas D och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bli grön

Alla bokstäver i bli grön

ﺍِﺧﻀَﺮَّ
ﺧـ
ـﻀـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﻀـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺮ
 
alef
kha
kh
Dad
D
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för bli grön består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺧﻀَﺮَّ och uttalas ikhDarra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av bli grön

dåtid
nutid
han
ikhDarra
ﺍِﺧﻀَﺮَّ
han - dåtid
yakhDarru
ﻳَﺨﻀَﺮُّ
han - nutid
hon
ikhDarrat
ﺍِﺧﻀَﺮَّﺕ
hon - dåtid
takhDarru
ﺗَﺨﻀَﺮُّ
hon - nutid
jag
ikhDarrtu
ﺍِﺧﻀَﺮّﺕُ
jag - dåtid
'akhDarru
ﺃَﺧﻀَﺮُّ
jag - nutid