Arabiska för göra svart, svärta

sawwada
ﺳَﻮَّﺩَ
göra svart, svärta – dåtid han
yusawwidu
ﻳُﺴَﻮِّﺩُ
göra svart, svärta – nutid han

Det arabiska verbet för att göra svart, svärta skrivs ﺳَﻮَّﺩَ och uttalas sawwada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺴَﻮِّﺩُ och uttalas yusawwidu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet göra svart, svärta består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, waw som skrivs och uttalas w och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med göra svart, svärta

Alla bokstäver i göra svart, svärta

ﺳَﻮَّﺩَ
ﺳـ
ـﻮ
 
ﺳـ
ـﻮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﻮ
ـﺪ
 
sin
s
waw
w
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för göra svart, svärta består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﻮَّﺩَ och uttalas sawwada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för göra svart, svärta

fa33ala blir sawwada

Vi har sett att det arabiska ordet för göra svart, svärta skrivs ﺳَﻮَّﺩَ och uttalas sawwada. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är s, w och d, blir ordet sawwada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som göra svart, svärta

Böjningsformer av göra svart, svärta

dåtid
nutid
han
sawwada
ﺳَﻮَّﺩَ
han - dåtid
yusawwidu
ﻳُﺴَﻮِّﺩُ
han - nutid
hon
sawwadat
ﺳَﻮَّﺩَﺕ
hon - dåtid
tusawwidu
ﺗُﺴَﻮِّﺩُ
hon - nutid
jag
sawwadtu
ﺳَﻮَّﺩﺕُ
jag - dåtid
'usawwidu
ﺃُﺳَﻮِّﺩُ
jag - nutid