Arabiska för svarhet, svart

sawaad
ﺳَﻮَﺍﺩ
svarhet, svart – maskulinum singular

Det arabiska ordet för svarhet, svart uttalas sawaad och skrivs ﺳَﻮَﺍﺩ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet svarhet, svart

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet svarhet, svart består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, waw som skrivs och uttalas w och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med svarhet, svart

Alla bokstäver i svarhet, svart

ﺳَﻮَﺍﺩ
ﺳـ
ـﻮ
 
ﺳـ
ـﻮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﻮ
ـﺎ
ـﺪ
 
sin
s
waw
w
alef
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för svarhet, svart består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﻮَﺍﺩ och uttalas sawaad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för svarhet, svart

fa3aal blir sawaad

Vi har sett att det arabiska ordet för svarhet, svart skrivs ﺳَﻮَﺍﺩ och uttalas sawaad. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är s, w och d, blir ordet sawaad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som svarhet, svart