Arabiska för herr, mr

sayyid
ﺳَﻴِّﺪ
herr, mr – maskulinum singular

Det arabiska ordet för herr, mr uttalas sayyid och skrivs ﺳَﻴِّﺪ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet herr, mr består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, waw som skrivs och uttalas w och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med herr, mr

Alla bokstäver i herr, mr

ﺳَﻴِّﺪ
ﺳـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﺳـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
 
sin
s
ya
y
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för herr, mr består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Ordet skrivs därför ﺳَﻴِّﺪ och uttalas sayyid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver