Arabiska för skorsten

madkhana
ﻣَﺪﺧَﻨَﺔ
skorsten – femininum singular

Det arabiska ordet för skorsten uttalas madkhana och skrivs ﻣَﺪﺧَﻨَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns skorsten i:

madaakhin
ﻣَﺪَﺍﺧِﻦ
skorsten – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skorsten består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, kha som skrivs och uttalas kh och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skorsten

Alla bokstäver i skorsten

ﻣَﺪﺧَﻨَﺔ
ﻣـ
ـﺪ
ﺧـ
ـﻨـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺪ
ﺧـ
ـﻨـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺔ
 
mim
m
dal
d
kha
kh
nun
n
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för skorsten består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﺪﺧَﻨَﺔ och uttalas madkhana.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver