Arabiska för rökning

tadkhiin
ﺗَﺪﺧِﻴﻦ
rökning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för rökning uttalas tadkhiin och skrivs ﺗَﺪﺧِﻴﻦ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet rökning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rökning består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, kha som skrivs och uttalas kh och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rökning

Alla bokstäver i rökning

ﺗَﺪﺧِﻴﻦ
ﺗـ
ـﺪ
ﺧـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﺗـ
ـﺪ
ﺧـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺪ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ta
t
dal
d
kha
kh
ya
y
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för rökning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺪﺧِﻴﻦ och uttalas tadkhiin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver