Arabiska för kamp, strävan

jihaad
ﺟِﻬَﺎﺩ
kamp, strävan – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kamp, strävan uttalas jihaad och skrivs ﺟِﻬَﺎﺩ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kamp, strävan består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ha som skrivs och uttalas h och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kamp, strävan

Alla bokstäver i kamp, strävan

ﺟِﻬَﺎﺩ
ﺟـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺎ
ـﺪ
 
jim
j
ha
h
alef
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för kamp, strävan består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟِﻬَﺎﺩ och uttalas jihaad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kamp, strävan

fi3aal blir jihaad

Vi har sett att det arabiska ordet för kamp, strävan skrivs ﺟِﻬَﺎﺩ och uttalas jihaad. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är j, h och d, blir ordet jihaad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kamp, strävan