Arabiska för inkluderande, innehållande

mushtamil
ﻣُﺸﺘَﻤِﻞ
inkluderande, innehållande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för inkluderande, innehållande uttalas mushtamil och skrivs ﻣُﺸﺘَﻤِﻞ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet inkluderande, innehållande består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med inkluderande, innehållande

Alla bokstäver i inkluderande, innehållande

ﻣُﺸﺘَﻤِﻞ
ﻣـ
ـﺸـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﺸـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
shin
sh
ta
t
mim
m
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för inkluderande, innehållande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺸﺘَﻤِﻞ och uttalas mushtamil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver